کاربرد لیزر در درمان خال

|
کاربرد لیزر در درمان خال

کاربرد لیزر در درمان خال

خالها علائم کوچکی هستند، که می توانند در هر جایی از پوست ظاهر شوند. معمولاً رنگ آنها قهوهای است و ممکن است به صورت تکی یا گروهی روی پوست یافت شوند. بسیاری از زنان و مردان خالهایی دارند که برای درمان با لیزر گزینه های مناسبی هستند.

در طی فرآیند برداشتن خال با لیزر ابتدا با دقت خال های شما معاینه می شود تا از خوش‌خیم و غیرسرطانی بودن آنها اطمینان حاصل شود. خوشبختانه اکثر خالها خوش‌خیم هستند و می توان با خیال آسوده آنهارا با استفاده از لیزر برداشت.

مزایای برداشتن خال با لیزر

روش برداشتن خال با لیزر

برداشتن خال با لیزر یک روش بسیار ساده و سریعمی باشد. در این روش شدت پالس های نوری در لیزر متناسب با نوع خال تنظیم می شود و هر چه خال بزرگتر باشد، شدت پالس های نروی لیزر نیز بیشترمی شود. در لیزر، رگ های خونی که به سمت خال می آیند، بسته می شوند تا بافت خال از بین برود.

این روش بسیار ایمن و کم خطر می باشد و شما می توانید با استفاده از آن، پوستی درخشان و بدون خال را تجربه کنید. مجموعه هورسام با بهره گیری از بهترین دستگاه های روز دنیا همچون دستگاه لیزر فوتونا، تمامی خال های شما را برداشته و زیبایی را به چهره شما هدیه می دهد. کاربرد لیزر در درمان خال خالها علائم کوچکی هستند، که می توانند در هر جایی از پوست ظاهر شوند.

معمولاً رنگ آنها قهوهای است و ممکن است به صورت تکییا گروهی روی پوست یافت شوند.بسیاری از زنان و مردان خالهایی دارند که برای درمان با لیزر گزینههای مناسبی هستند. در طی فرآیند برداشتن خال با لیزر ابتدا با دقت خالهای شما معاینه می شود تا از خوش‌خیم و غیرسرطانی بودن آنها اطمینان حاصل شود. خوشبختانه اکثر خالها خوش‌خیم هستند و می توان با خیال آسوده آنها را با استفاده از لیزر برداشت.