کاربرد لیزر در درمان ترکهای پوستی (استریا)

|
کاربرد لیزر در درمان ترکهای پوستی (استریا)

کاربرد لیزر در درمان ترکهای پوستی (استریا)

ترک‌ پوستی خطوطی هستند که به علت کشیدگی بافت متصل به پوست به وجود می آیند. هنگامی که لایهی میانی پوست سریعاً کشیده می شود، برخی از فیبرهای کلاژن آن می توانند شکسته شوند و این باعث می شود تا رگهای خونی زیرینمشخص شده و به رنگ های قرمز و یابنفش ظاهر شود. با گذشت زمان این نشانهها به سفید و یا خاکستری تغییر رنگ می دهند، اما معمولاً بهطور کامل از بین نمی روند. ترکهای پوستی دردناک نیستند، اما می‌توانند باعث کاهش اعتماد به ‌نفس در افراد شوند. درمان جدیدی که اثر زیادی در درمان ترک پوستی دارد،درمان لیزر است. این روش باعث محوتر شدن ترک پوستیمی شود و برایترکهای سفید هم بسیار موثر است. نکته جالب در مورد لیزراین است که وقتی این کار برای هر جای بدن استفاده شود، ضمن از بین رفتن ترکها، پوست آن منطقه نیز سفتتر می شود و این اثر به طور خاص در شکم، ران و بازو بسیار جلب توجه می کند.

مزایای لیزر ترک های پوستی

لیزریکی از بهترین گزینهها برای درمان ترک های پوستیمی باشد. اما مسئله ای که در این میان مطرح می شود، این است که انجام این عمل چه مزایایی را برای افراد در پی دارد. در واقع آگاهی از مزایا باعث می شود، تا افراد با میل بیشتری به سراغ انجام آن بروند. برخی از مزایای لیزر ترک های پوستی عبارتند از: